นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication discusses what it would take to make tree farming socio-economically viable and economically gainful \.  

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: University of Peradeniya
  • Dewey Decimal: 582.16
  • ห้องสมุด ECHO: 582.16 GUN