นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Paul McNamara

กิจกรรม: ECHO Asia Conference 2015 (06-10-2015)