นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book documents the 1984 drought and famine in Ethiopia.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1985
  • ผู้ตีพิมพ์: Providence Journal Co.
  • Dewey Decimal: 916.
  • ห้องสมุด ECHO: 916. PAT