นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Information about propagation and cultivation of native species can be hard to come by. Field guides can help you identify a plant, but they don't tell how to grow it. This guidebook tells how to identify, where to use and how to take care of 40 native trees, shrubs, groundcovers and vines. It also gives blooming and fruiting times, mature size, wildlife value and vital information. Choose native Florida plants for your home landscape-it's a great way to celebrate our state's environmental heritage, provide food and cover for wildlife, and conserve our natural resources!

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1997
  • ผู้ตีพิมพ์: Great Outdoors Pub. Co.
  • ISBN-10: 0820004162
  • ISBN-13: 978-0820004167
  • Dewey Decimal: 635.951
  • ห้องสมุด ECHO: 635.951 SUN

การซื้อ