นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The Gift 

Publisher : Gospel Communications, [2008]

Media: DVD

Summary:A story that will make you understand the difficult issues that are facing people in the developing world today. It tells the story of how all of us can make a difference by finding the courage to change. 

Description: 1 disc

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: Gospel Communications
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 089 STAFF

ป้ายระบุ

DVD Community Development