นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book is designed as a text to be used in an introductory course in plant breeding for advanced undergraduate students.  Every attempt has been made to relate plant breeding to underlying genetic principles.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1977
  • ผู้ตีพิมพ์: Reinhold Pub. Corp.
  • Dewey Decimal: 631.5
  • ห้องสมุด ECHO: 631.5 BRI
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: PG.004

ป้ายระบุ

Plant Breeding

การซื้อ