นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Excessive soil acidity is a continuing problem in many agricultural areas and is increasingly becoming a yield-limiting factor in other areas.  The pH of soils of the dryland wheat-growing area of the Pacific Northwest has dropped an average of one unit in the last 20 years.  Similar effects are reported from other areas and even more dramatic changes are observed in the surface layers of minimum-tilled fields.  Greater understanding and appreciation of these long-term, agriculturally intensified reactions are essential to maintain optimal fertility of our soils.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1984
  • ผู้ตีพิมพ์: American Society of Agronomy
  • ISBN-10: 089118080
  • ISBN-13: 978-0891180807
  • Dewey Decimal: 631.821
  • ห้องสมุด ECHO: 631.821 GER

การซื้อ