นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

2 Copies

Inside cover & preface of this book states title is Applied Natural Farming:  Principles, Concepts & Appropriate Techniques in Tropics.

This book has been compiled together on the increasing information about natural farming practice and how it is adapting and developing its own techniques that are suitable to Thailand with its focus on turning agricultural, industrial and institutional waste into high quality farm inputs produced by farmers with their own resources.

Natural farming seeks to understand the interaction of plants, animals, and other living organisms in the natural world.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2013
  • ผู้ตีพิมพ์: Trio Advertising & Media Co., Ltd.
  • ISBN-13: 9789742298678
  • Dewey Decimal: 631.584
  • ห้องสมุด ECHO: 631.584 TAN
  • ห้องสมุด ECHO เอเชีย: SC.030, BC.130