นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Trees are the earth's oldest and largest living things. They are our planet's most complex and successful plants and have existed on Earth for 370 million years. There are over 80,000 different species with an astonishing diversity ranging from the dainty Silver Birches to towering ancient Giant Redwoods, growing hundreds of feet high. Ever since they first appeared on the planet, trees have played an invaluable part in regulating our climate, absorbing carbon dioxide form the atmosphere and returning oxygen to it. They are essential to life on Earth. Beautifully illustrated, The Tree: Wonder of the Natural World celebrates trees from around the worlds in their majestic beauty, astonishing diversity and inspiring versatility

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2005
  • ผู้ตีพิมพ์: Parragon Publishing
  • ISBN-10: 0760785341
  • ISBN-13: 978-0760785348
  • Dewey Decimal: 582.16
  • ห้องสมุด ECHO: 582.16 LIN (Oversized Books)

การซื้อ