นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A listing of Common and Scientific Names for tropical fruit.  Along with the names, the native area, season, uses, and propagation are detailed for each.

20 pages, (3 Copies)

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1981
  • ผู้ตีพิมพ์: Caloosa Rare Fruit Exchange
  • Dewey Decimal: 634.6
  • ห้องสมุด ECHO: 634.6 CAM