นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Nicodemus Oro

กิจกรรม: Best Practices in Areas of Conflict (05-11-2015)


ภูมิภาค

East Africa