นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The book builds upon this introductory essay, beginning with the structures and properties of biomolecules, moving to a study of energy-yielding processes and energy-requiring processes, and ending with the culmination of our journey - the replication, transcription, and translation of genetic information.

1104 pages, illust

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1975
  • ผู้ตีพิมพ์: Worth Publishers
  • ISBN-10: 0879010479
  • ISBN-13: 978-0879010478
  • Dewey Decimal: 574.192
  • ห้องสมุด ECHO: 574.192 LEH

ป้ายระบุ

Biochemistry