นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

The ESV Study Bible was designed to help you understand the Bible in a deeper way.

Extensive study notes, charts, maps, and articles make this study Bible a valuable resource for serious readers, students, and teachers of God’s Word.

- 20,000+ study notes
- 80,000+ cross–references
- 200+ charts
- 50+ articles
- 240 full-color maps and illustrations
- Size: 6.5" x 9.25"
- 2,752 pages
- Single-column Bible text (9-point type); double-column notes (7-point type)
- Black letter text

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: Crossway Publishing
  • ISBN-10: 1433502410
  • ISBN-13: 978-1433502415
  • Dewey Decimal: 220.520
  • ห้องสมุด ECHO: 220.520 BIB Staff

ป้ายระบุ

Study skills Bible Staff Book

การซื้อ