นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

2 ½

cups red lime juice  

4 ½

cups water  

1

tsp butter  

2

tbsp roselle juice  

2

boxes pectin  

8

cups sugar  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Combine juice, water, butter, and pectin.
  2. Bring to a full rolling boil.
  3. Stir in sugar.
  4. Return to full rolling boil for one minute.
  5. Ladle into jars
  6. Put in hot water bath for 10 minutes.

 


ป้ายระบุ

Roselle Lime