นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

No page numbers. Includes booklet

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1987
  • ผู้ตีพิมพ์: Division of Entomology, CSIRO
  • Dewey Decimal: 746.909
  • ห้องสมุด ECHO: 746.909 BAN

ป้ายระบุ

Joseph bags Food Storage