นี้ Link ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en), हिन्दी भाषा (hi), Português (pt), Español (es), Français (fr),
หรือใช้ Google Translate:  

www.accessagriculture.org/animals-tr...better-crop

Access Agriculture Training Video

In semi-arid West Africa, farmers and herders explain why and how trees and livestock play a crucial role in obtaining a productive soil and crop. In Niger and Ghana this is one of the strategies of integrated striga and soil fertility management that has a positive effect across agroclimatic zones.

 

Available Languages:

AmharicArabicAtesoBambaraBaribaBomuBuliChichewa / NyanjaDagaareDagbaniDendiEnglishFrafraFrenchGonjaHausaHindKikuyuKiswahiliKusaalLuo (Uganda), MooréNagoPeulh / Fulfuldé / PulaarPortugueseSisaalaSpanishTamWolofZarma