นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

A series of Technical Notes on Tropical and Subropical Trees.

 

Technical Note  4: Nursery Techniques for Tropical and Subtropical Pine

Technical Note  9: Seed Extraction

Technical Note 13: Tools For Harvesting Tree Fruits                                                                     

Technical Note 17: Seed Extraction

Technical Note 18: The Use Of Small Covered Containers For Germination Testing

Technical Note 21: Glossary Of Seed Germination Terms For Tree Seed Workers                                                                        

Technical Note 27: Three Methods For Mechanical Scarification of Hardcoated Seeds

Technical Note 28: Detection, Presence And Control Of Seed-Borne Pests And Diseases Of Trees

Technical Note 32: Longevity Of Hardcoated Seed After Scarification

Technical Note 35: International Transfer of Forest                                                     

Technical Note 41: Packaging Materials For Tropical Tree Fruits and Seeds 

Technical Note 42: The CO2 Method To Control Insect Infestation In Tree Seed

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1998
  • ผู้ตีพิมพ์: Danida Forest Seed Centre
  • Dewey Decimal: 634.9
  • ห้องสมุด ECHO: 634.9 NAP