นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Lieve Lynen/Beppe Di Giulio

กิจกรรม: ECHO East Africa Symposium 2013 (20-02-2013)


ป้ายระบุ

Livestock

ภูมิภาค

East Africa