นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book seeks to factually explain many of the moral teachings in the Bible that are expressed in easily understood agrarian principals.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1950
  • ผู้ตีพิมพ์: Rodale Press
  • Dewey Decimal: 220.863
  • ห้องสมุด ECHO: 220.863 MAC Staff

การซื้อ