นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This study lays the groundwork for providing the World Bank, the World Wildlife Fund, the U.S. Agency for International Development, and other agencies with information about what is needed to develop and implement integrated conservation development projects in the future.  It highlights the critical importance of launching projects in a supportive policy environment and makes specific recommendations for future project design and implementation.  The authors also emphasize the need for a mix of organizations with complementary skills and resources--including development agencies and nongovernments and local people in the design and implementation of integrated conservation development projects.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1992
  • ผู้ตีพิมพ์: U.S.Agency for International Development
  • ISBN-10: 082132053
  • ISBN-13: 978-0821320532
  • Dewey Decimal: 333.780
  • ห้องสมุด ECHO: 333.780 WEL

การซื้อ