นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book discusses many of the culinary and medicinal herbs native to North America, the kinds that were well known to the Indians and early settlers.

303 pages, illustrations

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1973
  • ผู้ตีพิมพ์: D. McKay Co.
  • Dewey Decimal: 581.63
  • ห้องสมุด ECHO: 581.63 GIB

การซื้อ