นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This directory is intended to contribute to the informed use of tree germplasm which is an essential component of sustainable  forestry and agroforestry practices and to promote wider use of quality germplasm.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2002
  • ผู้ตีพิมพ์: International Centre for Research in Agroforestry
  • ISBN-10: 9290591404
  • ISBN-13: 9789290591276
  • Dewey Decimal: 634.956
  • ห้องสมุด ECHO: 634.956 KIN

การซื้อ