นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Science in Agroforestry provides information on how science and research will imporve the sustainablitiy of agroforestry systems. The development of agroforestry systems should be based on four key features: competition, complexity, profitablility, and sustainability. The book includes these ideas as it explains how improve Agroforestry systems. 

54 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: International Centre for Research in Agroforestry
  • Dewey Decimal: 634.9
  • ห้องสมุด ECHO: 634.9 SAN