นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

"What's Wildlife Worth?" examines the economic value of wild animals and plants in the Third World.  

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: World Wildlife Fund-US
  • ISBN-10: 0905347358
  • Dewey Decimal: 330.917
  • ห้องสมุด ECHO: 330.917 PRE

คอลเลกชัน