นี้ Article ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

3

cups graham or whole wheat flour  

1

cup white flour  

1

tsp soda  

1

tsp salt  

1

  egg  

½

cup sugar  

2

cups thick sour milk  

1-1/2

tsp baking powder  

 2

cups jujubes cut in small pieces

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Mix graham flour, white flour, salt, and soda. Set aside.
  2. Mix egg, sugar, sour milk and baking powder.
  3. Mix in flours mixture.  Add jujubes.
  4. Bake one hour in 350⁰ F. oven.

 


ป้ายระบุ

Jujube