นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Not where you want to be? Wondering how to get there?Why is it that smart people with admirable life goals often end up far from where they intended to be? Why is it that so many people start out with a clear mental picture of where they want to be relationally, financially, and professionally and yet years laterfind themselves far from their desired destination? Why do our expectations about our own future often go unmet? What if you knew the answer to those questions? What if there was one simple idea that explained why so many people get lost along the way?There is. It's called the principle of the path. And not only does it explain the disappointment and regret that characterize the lives of so many, it provides a way for you to be the exception.As you are about to discover, the principle of the path is at work in your life every single day. Once embraced, this compelling principle will empower you to identify and follow the path that leads to your desired destination

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: Thomas A. Nelson
  • ISBN-10: 0849920604
  • ISBN-13: 978-0849920608
  • Dewey Decimal: 248.4
  • ห้องสมุด ECHO: 248.4 STA Staff

การซื้อ