นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book familiarizes you with a llama's nutrition, clinical pathology, reproduction,and diseases.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1989
  • ผู้ตีพิมพ์: Saunders
  • Dewey Decimal: 636.089
  • ห้องสมุด ECHO: 636.089 JOH