นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

As governments and institutions work to ameliorate the effects of anthropogenic CO2 emissions on global climate, there is an increasing need to understand how land-use and land-cover change is coupled to the carbon cycle, and how land management can be used to mitigate their effects. This book brings an interdisciplinary team of fifty-eight international researchers to share their novel approaches, concepts, theories and knowledge on land use and the carbon cycle. It discusses contemporary theories and approaches combined with state-of-the-art technologies. The central theme is that land use and land management are tightly integrated with the carbon cycle and it is necessary to study these processes as a single natural-human system to improve carbon accounting and mitigate climate change. The book is an invaluable resource for advanced students, researchers, land-use planners and policy makers in natural resources, geography, forestry, agricultural science, ecology, atmospheric science and environmental economics.

564 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2013
  • ผู้ตีพิมพ์: Cambridge University Press
  • ISBN-13: 9781107648357
  • Dewey Decimal: 577.144
  • ห้องสมุด ECHO: 577.144 BRO

การซื้อ