นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This publication aims to build awareness for indigenous knowledge as an effective tool for reducing risk from natural disasters in the Asia-Pacific region.  Included are a collection of 18 indigenous practices to cope with earthquakes, cyclones, drought, landslides, river bank erosion, tsunami, and zud.

multiple page notebook, illustrations, photos

 

 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: IEDML (International Environment and Disaster Management Laboratory, Graduate School of Global Environmental Studies, Kyoto University
  • Dewey Decimal: 363.346
  • ห้องสมุด ECHO: 363.346 BAU