นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The objective of this publication is to train students to identify and describe the stages of development of the common bean plant.

32 pages, illustrated, photos

Series: 04EB-09.03

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1986
  • ผู้ตีพิมพ์: CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical)
  • Dewey Decimal: 633.3
  • ห้องสมุด ECHO: 633.3 FER

ป้ายระบุ

Legumes