นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
 

ผู้นำเสนอ: Marcie Dallman

กิจกรรม: ECHO International Agriculture Conference (16-11-2022)

Session: Clemson University’s Musser Fruit Research Center conducts a variety of research centered on peaches, hosts a peach breeding program and one of the three National Clean Plant Network centers.  Topics covered will include disease management through cultural methods and breeding, the role of clean budwood, and a look into new research on soil health.