นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This report has three purposes.  First, it reviews the global and national efforts to eliminate iodine deficiency disorders during the past two decades.  And it shows how governments, the salt industry and communities, with UNICEF support, have made great progress in eliminating iodine deficiency through universal salt iodization.  Second, it captures the lessons learned and best practices in the elimination of IDD in various countries.  Thrid, it proposes an agenda against IDD as a vital step towards preventing adverse effects on international development and human potential. 

43 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2008
  • ผู้ตีพิมพ์: UNICEF
  • Dewey Decimal: 616.396
  • ห้องสมุด ECHO: 616.396 UNI

ป้ายระบุ

Iodine SALT