นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The development of video technology has made it increasing attractive as a medium to support field projects.  This book contains guidelines for the use of video communication technology within FAO field projects.

68 pages, illustrated

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1991
  • ผู้ตีพิมพ์: Food and Agriculture Organization of the United Nations,
  • Dewey Decimal: 778.59
  • ห้องสมุด ECHO: 778.59 FAO