นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Areas covered in this publication are:  water system, single dug, double dug, mulch system, no-till gardening /mini-farming/mini-ranch, no-till farming and no-till livestock/dairy farming. 2 Copies 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Gardens/Minifarms Network
  • Dewey Decimal: 635
  • ห้องสมุด ECHO: 635 HAR

ป้ายระบุ

Raised Bed Gardening