นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Farming God's Way has an emphasis on sustainable agriculture as a model for life-transformation of individuals, communities and nations.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: River of Life Westgate
  • Dewey Decimal: 338.927
  • ห้องสมุด ECHO: 338.927 DRY

ป้ายระบุ

Farming God's Way