นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

In this booklet, the authors have tried to answer in capsule form the various questions asked about our large and varied plant life of Florida.

80 pages

Bulletin no. 161, R-January, 1965

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1965
  • ผู้ตีพิมพ์: Department of Agriculture, State of Florida
  • Dewey Decimal: 578.097
  • ห้องสมุด ECHO: 578.097 FLO

การซื้อ