นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This book contains plans for making equipment to use to make soybeans into food.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1981
  • ผู้ตีพิมพ์: Rodale Press,
  • ISBN-10: 0878573615
  • Dewey Decimal: 664.64
  • ห้องสมุด ECHO: 664.64 ROD