นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication introduces the "new rice for Africa".  NERICA is well adapted to the harsh growing environment in sub-Saharan Africa.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Africa Rice Center (WARDA)
  • Dewey Decimal: 633.180
  • ห้องสมุด ECHO: 633.180 MOH