นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

This book covers all principles and aspects of growing a healthy peanut crop.  It is intended especially for peanut growers, extension personnel, students with interest in this unique crop, agricultural and food industry personnel, and those involved in peanut research.

Plant Health Management Series

117 pages, illustrated, photos

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1995
  • ผู้ตีพิมพ์: APS Press
  • ISBN-10: 0890542031
  • Dewey Decimal: 633.368
  • ห้องสมุด ECHO: 633.368 MEL

ป้ายระบุ

Peanuts