06 กุมภาพันธ์ 2018 09:00 น. - 09 กุมภาพันธ์ 2018 17:00 น.
Asia Pacific Theological Seminary (APTS), Philippines
ผู้นำเสนอ: Samaritan's Purse Canada, ECHO Asia Impact Center & The SEED Project
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

01 กุมภาพันธ์ 2018 17:00 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Daniela (DJ) Riley or Patrick Trail (echoasia@echonet.org or jodavid410@yahoo.com)

โทรศัพท์: +66 (0)53 304 028 (Thailand) or +63 920 946 4761 (Philippines)


Philippines 2018 flyer updateOct


ภูมิภาค

Asia