นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics publishes papers dealing with original research and review papers in the fields of plant production, animal nutrition and animal husbandry, soil science, rural economy and farm management, forestry and forest economy, veterinary hygiene and protection against epidemics.

Format: Periodical, Serial

Frequency:Biannually 

Subjects: plant production, animal nutrition, animal husbandry, soil science, rural economy and farm management, forestry and forest economy, veterinary hygiene.

ISSN: 2363-6033

 

In this issue: 

Tillage system and integrated soil fertility inputs improve smallholder farmers’ soil fertility and maize productivity in the Central Highlands of Kenya

Determinants of households’ membership in agricultural cooperatives in Bhutan

Effect of different mechanical seed scarification methods on germination and emergence dynamics of baobab (Adansonia digitata L.)

Gender differences in time-poverty among rural households in Southwest Nigeria

Agricultural risk assessment to enhance the food systems of the Mbororo minority community in the Northwest region of Cameroon

Drivers of adaptation to climate change in vulnerable farming communities: a micro analysis of rice farmers in Ndop, Cameroon

Forage diversity and fertiliser adoption in Napier grass production among smallholder dairy farmers in Kenya

Determinants of Willingness to Pay (WTP) for organic fertiliser: a case of smallholder potato farmers in KwaZulu-Natal, South Africa

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2021
  • ผู้ตีพิมพ์: Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics

คอลเลกชัน