นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

For Church Teams Influence & Crucial Conversations in Action DVD

Publisher: Vital Smarts, [2014]

Media: DVD

Summary:The new science of leading change and the power of crucial conversations.By Joseph Grenny & Jud Wilhite.

Description: 1 disc with audio companion CD's

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 2013
  • ผู้ตีพิมพ์: Vital Smarts
  • ห้องสมุด ECHO: DVD 082 STAFF