นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

This publication tells how to build a solar dryer and how to use it.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Meals for Millions
  • Dewey Decimal: 641.44
  • ห้องสมุด ECHO: 641.44 PAT

ป้ายระบุ

Food-Drying Field Crops-Drying