นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Eighteen concise chapters, co-authored by six highly distinguished biologists, provide current, authoritative coverage of an exciting, fast-changing discipline.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: W. A. Benjamin
  • ISBN-10: 0805396039
  • Dewey Decimal: 575.21
  • ห้องสมุด ECHO: 575.21 WAT