นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

In the wake of the recent appalling famine, The Greening of Africa is an indispensable guide to understanding and action for all who care about the world's most threatened continent.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ผู้ตีพิมพ์: Penguin
  • ISBN-10: 0140101926
  • Dewey Decimal: 338.196
  • ห้องสมุด ECHO: 338.196 HAR

การซื้อ