นี้ Presentation ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

 

ผู้นำเสนอ: Astère Bararyenya

กิจกรรม: ECHO East Africa Highlands Symposium 2014 (28-10-2014)

Potato production in Sub-Saharan Africa (SSA) has more than doubled since 1994, with 70% growth in eastern Africa (FAO and CFC 2010). 

Despite these gains, on-farm potato yields in the region still short compared to their potential.
Mostly due to a combination of inadequate supplies of high-quality seed and smallholders’ limited awareness of better seed management practices.
 
Greater involvement by the private sector including smallholder farmers in seed potato value chains offers means to unlock this yield gap by overcoming the supply bottleneck that is limiting the provision of quality seed