นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

The purpose of this booklet is to introduce the student to the soil as an environment for life, and then to describe the organisms inhabiting it as well as their characteristic activities.

60 pages, illustrated, photos

The Institute of Biology's Studies in Biology no. 2

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1966
  • ผู้ตีพิมพ์: St. Martin's Press
  • Dewey Decimal: 631.4
  • ห้องสมุด ECHO: 631.4 JAC

ป้ายระบุ

Soil science Soil biology