นี้ Event ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
30 เมษายน 2018 14:40 น. - 04 พฤษภาคม 2018 14:41 น.
ECHO Global Farm, United States of America
ผู้นำเสนอ: ECHO Inc
การลงทะเบียนปิดลงแล้ว
ลงทะเบียนโดย:

19 เมษายน 2018 14:41 น.


บุคคลที่ติดต่อ:

Bianca Basch (study@echonet.org)


Permaculture or Permanent Agriculture is the conscious design and maintenance of agriculturally productive ecosystems which have the diversity, and resilience of natural ecosystems. This deliberate design is based on the ethics of caring for others and creation while cultivating a fair share for everyone.

This course will bring a wholistic perspective on agriculture and development centered around a biblical approach on permaculture. Our goal is for you to understand permaculture as an option for interacting with creation in your sphere of influence. This will help to equip the people you are working with to utilize their resources and to design abundance into their farming systems. Classes will be structured with hands-on activities, interactive lectures, and on-farm learning.

**While this course does not satisfy the requirements for a Permaculture Design Certificate (PDC), it will give you a good foundation for pursuing a PDC in the future.  

ภูมิภาค

North America