นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  

Save money, water and time and get the lush lawn or garden retreat of your dreams.  Why waste time hauling hoses or spend a fortune on a contractor?  Instead, plan and instrall your own system.

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

  • ตีพิมพ์แล้ว: 1998
  • ผู้ตีพิมพ์: Ortho
  • ISBN-10: 0897214137
  • ISBN-13: 978-0897214131
  • Dewey Decimal: 635.048
  • ห้องสมุด ECHO: 634.048 ORT

การซื้อ