นี้ Book ไม่ได้อยู่ในภาษาของคุณ, ดูใน: English (en),
หรือใช้ Google Translate:  
อาจไม่มีหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์อีกต่อไป

Armed conflict. Debt. Repressive regimes. What role should humanitarian and development workers play in influencing international policymaking?

Authors with intimate knowledge and experience of the everyday dilemmas of development in struggling nations argue that silence is the least acceptable option for developmetn experts who are eyewitnesses to the international tragedies that result from policy failure. 

Usually, civil society (particularly in the rich world) knows more clearly what it wishes to abolish than what to build. The authors of Development Dilemmas call for positive change, and for the building a broad-based movement of NGOs, unions, faith-based organisations and all those with a commitment to the poor.

In hopes of stimulating significant debate by bringing together this collection of voices, Development Dilemmas speaks frankly about the limitations NGOs face while embracing empirical evidence leading to hope that poverty can be overcome. 

Chapters explore, among other issues: 

 • How political and economic chaos affect and contribute to complex humanitarian emergencies 
 • Choosing the lesser evil in contexts where all available choices are tragic 
 • Securing the rights of children in times of war
 • Reducing demand for small arms in times of war community development
 • A positive role for corporations in responsible development 

รายละเอียดสิ่งพิมพ์

 • ตีพิมพ์แล้ว: 2002
 • ผู้ตีพิมพ์: World Vision International
 • ISBN-10: 1887983384
 • ISBN-13: 978-1887983389
 • Dewey Decimal: 338.91
 • ห้องสมุด ECHO: 338.91 WHA